Give a listen:

HAN10
Han Cymbal 10"
HAN11
Han Cymbal 11"
HAN12
Han Cymbal 12"
JINGL
JING Cymbal Large
JINGM
JING Cymbal Medium
JINGS
JING Cymbal Small
TFC-XL
Timsha Finger Cymbals Extra Large
TFC-L
Timsha Finger Cymbals Large
TFC-M
Timsha Finger Cymbals Medium
TFC-S
Timsha Finger Cymbals Small